Natuurdomein De Breemeersen

De Breemeersen is een topnatuurgebied van ongeveer 26 ha gelegen in Nieuwkerke (deelgemeente van Heuvelland). Natuurpunt is de eigenaar en zorgt tevens voor het beheer. De Breemeersen is een groot graslandgebied gelegen in de Leievallei. Dit open landschap bestaat uit een lappendeken van weilanden, hooilanden en hooiweiden met daarin heel wat waardevolle poelen, sloten en houtkanten.

Aardbeiklaver, wilde bertram, veldgerst, oeverzegge, haas, zomertortel, watersnip, patrijs, blauwe reiger, torenvalk, kamsalamander, sleedoornpage, hooibeestje zijn enkele kenmerkende soorten.

Grootte: 26ha

Prijzen

Prijs Gratis

Afbeeldingen