Werken Lokerstraat

Daardoor is er plaatselijk geen doorgang mogelijk voor het wegverkeer van 16 oktober tot 10 november 2023.

Er is een omleiding voorzien via de Keerstraat en de Terrierstraat.

Afbeeldingen