Oorlog en Vrede tussen de Vleterbeek en de Kemmelberg - 30 km

De sfeer van het gebied tussen Kemmel en Poperinge is lichtjes apart. De vredige natuurlijke setting kan de sporen van de kleine en grote oorlogen die in deze grensstreek hebben gewoed niet verhullen. Je passeert ze terwijl je de beboste toppen van de Kemmel- en Rodeberg bedwingt en je de soortenrijkdom van het Hellegatbos bewondert.

Afstand: 30 km
Start: Neerplaats, Poperingestraat, Westouter

Afbeeldingen