Natuurgebied De Broekelzen

De Broekelzen bestaan uit een gemengd bronbos met aangrenzende weilanden en akkers. In de nattere delen vindt men veel Dotterbloem en Slanke sleutelbloem. Op de drogere stukken groeien Bosanemoon en Wilde hyacint. Het natuurreservaat is eigendom van vzw Natuurpunt. Je kunt het natuurgebied De Broekelzen bezoeken via het Broekelzenpad dat in Westouterdorp vertrekt of via het wandelnetwerk Heuvelland.

  • Natuurgebied De Broekelzen
  • Soldatenstraat
  • 8954 Westouter
  • België
  • www.debron.be

Prijzen

Prijs Gratis

  • Natuurgebied De Broekelzen
  • Soldatenstraat
  • 8954 Westouter
  • België
  • www.debron.be

Afbeeldingen