Natuurdomein De Hellebeek

De Hellebeek is een natuurgebied van ongeveer 8 ha gelegen in Loker (deelgemeente van Heuvelland). Natuurpunt is de eigenaar en zorgt voor het beheer. Het natuurreservaat De Hellebeek bestaat voornamelijk uit nattere en drogere graslanden met een aantal houtkanten en poelen gelegen in de vallei van de Hellebeek. Verspreid in het natuurgebied komen er waardevolle bosjes voor.

Boswederik, dotterbloem, spekwortel, wilde bertram, gevlekte aronskelk, pinksterbloem, echte koekoeksbloem, moesdistel, ree, geelgors, vinpootsalamander, sleedoornpage zijn enkele kenmerkende soorten.

Grootte: 8ha

Prijzen

Prijs Gratis

Afbeeldingen