Graf William Redmond

Het eenzame graf van Majoor Redmond is een merkwaardige plek.
Gelegen naast een Britse begraafplaats, midden in de velden nabij de instelling Huize Godtschalck in Loker, staat een Iers kruisje. Hier ligt de Ier William Redmond begraven (zie voorstelling figuren). Het was de uitdrukkelijke wens van zijn vrouw dat hij niet begraven zou worden op het Brits kerkhof, dit zeer tegen de zin van de Commonwealth War Graves Commission.
Een poging van de Commission om in 1967 het graf toch te verplaatsen, na het overlijden van de echtgenote en met toestemming
van de familie, stootte op Lokers verzet o.l.v. pastoor Debevere. Redmond bleef in zijn eenzame graf liggen. Als vooraanstaande Ier, hij was parlementslid van de nationalistische Irish Party in het Britse Lagerhuis, streefde hij naar zelfstandigheid, los van het Britse moederland. Zijn eenzame rustplaats staat symbool voor zijn strijd.

De site is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Prijzen

Prijs Gratis

Afbeeldingen