Geuzen Lesbrief

3°graad

De digitale lesbrief ‘De Geuzen’ vertelt op niveau van de kinderen, de geschiedenis van de 16° eeuw! In vijf opeenvolgende delen brengt de leerkracht het verhaal van de geuzen verteld aan de hand van begeleidende prenten. De historie passeert langs Karel V, de lakennijverheid in Nieuwkerke, de opstand van de geuzen, Luther en Calvijn, de Beeldenstorm, de bloedige repressie van Alva… Heel wat thema’s uit dit verleden worden weerspiegeld in de wereld van vandaag. Meer dan ooit is het vluchtelingen thema van toen, ook nu actueel. En heeft de uitvinding van de boekdrukkunst niet dezelfde impact gehad als het internet en de sociale media nu? Via verschillende muzische, spel- en taalopdrachten krijgen de leerlingen van je klas de kans om hun mening hierover te vormen en te formuleren. Voor zij die dit wensen wordt één workshops- op maat - aangeboden in ons Geuzendorp ‘Nieuwkerke’. ‘ 456 jaar na de Beeldenstorm in 1566 is deze lesbrief brandend actueel.


Periode: Tijdens het volledige schooljaar

Bestaat uit vier delen:

3 pdf- documenten en één MP3 bestand:

Extra optie

Bezoek het drukatelier in Nieuwkerke( Dranouterstraat 34) en maak je eigen tweet!
• 2 euro per kind tot 12 jaar;
• Min. 8 personen tot max. 15 ;
• Duurtijd 2 u .

Beschikbaar

Reservatie bezoek drukatelier: Toerisme Heuvelland.


Locatie

Op school, in het drukatelier van Raymond Six


Meer informatie
Bezoekerscentrum Het Heuvelland – toerisme@heuvelland.be – 057 450 455

Afbeeldingen