De Warande

Het domein De Warande vormt een 16 ha groot park met een kasteel dat fungeert als centraal gemeentehuis. Het park vormt een uitgelezen wandelgebied met veel open ruimten en een rijk plantenassortiment. Het terrein is door diverse paadjes goed ontsloten.
De ene helft van De Warande is weide, de andere helft bos. Het bosgedeelte ligt in het hoogste deel van het park, het dichtst bij de Kemmelberg. Het bestaat uit een menging van diverse loofbomen, die er na de eerste wereldoorlog aangeplant werden. In de vroege lente bloeit de witte bosanemoon en later de boshyacint. Je kan een deel van De Warande ontdekken via de Kemmelbergwandelroute.

Prijzen

Prijs Gratis

Afbeeldingen