De Molenbrigade - scholen

3° en 4° leerjaar.

Onze ‘bergen’ zijn ideale plekken om er molens op te zetten. De wind waait er veel en regelmatig. In 1850, het topjaar van de molens in onze streek, draaiden er welgeteld 36. Met de molen werd vooral graan gemalen. De wind liet de molenwieken ronddraaien. De as van die wieken zette een houten machine van tandwielen in gang. Die tandwielen lieten dan weer twee enorme maalstenen over elkaar wrijven. Hiertussen werd het graan geplet. Dat graan kwam van de vele kleine landbouwbedrijfjes uit de omgeving. De molenaar kon dus enkel werken als er voldoende wind op de berg was. Nu zijn al die molens uit ons landschap verdwenen. Oorlogen hebben ze vernietigd. Want ze vormden een belangrijk uitkijk- en mikpunt. Sommige werden afgebroken omdat ze te weinig geld opbrachten. De opkomst van de verbrandingsmotor gaf onze molens uiteindelijk de doodsteek. Door die motor was de molenaar niet meer afhankelijk van de wind. Nu staat er nog één molen in Westouter: de Lijstermolen.Deze is met een molenaar te bezoeken. Met het educatief pakket van ‘De Molenbrigade’ duiken de leerlingen in de fascinerende wereld van windmolens en molenaars.

Het project verloopt in drie stappen:
• Projectopstart in de klas met een introfilmpje;
• Molenbezoek onder begeleiding van de molenaar;
• Verschillende klasactiviteiten uit de molenkoffer:
Na het molenbezoek kunnen de leerlingen zelf experimenteren met wieken, tandwielen en maalstenen. Het pakket biedt twee naverwerkingen. Deze behandelen elk een specifiek molenthema: windenergie en tandwieltechniek. Ze staan los van elkaar. Naargelang eigen interesse en/of mogelijke tijdsbesteding kan je ervoor kiezen om een of beide naverwerkingen met je klas te doen. Voor elk thema is er ook een themafilmpje. Zo leren je leerlingen meer over windrichting, windkracht en aerodynamica, bouwen zij zelf een machine met tandwielen en leren het onderscheid kennen tussen grondstof (graan, vlas, lijnzaad), half afgewerkt product (meel, vlasvezels, lijnolie) en afgewerkt product (brood, textiel en verf).Tot slot kan je één of meerdere activiteiten uitkiezen om het molenproject op een leuke manier af te sluiten. De leerlingen mogen zich dan trots lid van de Molenbrigade noemen.


Periode

Tijdens het volledige schooljaar

Beschikbaar materiaal met prijs

• De molenkoffer is -mits reservatie – gratis te verkrijgen bij Toerisme Heuvelland;
• Meer info: www.molenbrigade.be, lesmateriaal is gratis te downloaden op https://molenbrigade.be/lespakket/

• Reservatie bezoek molen met gids:via lijstermolen@heuvelland.be: voor Heuvellandse scholen: 35 euro, voor niet-Heuvellandse scholen ea: 70 euro.

Locatie:

op school

Meer informatie

Bezoekerscentrum Het Heuvelland – toerisme@heuvelland.be – 057 450 455

Afbeeldingen