De Glorie van de Prehistorie

3de graad

Met het educatief pakket ‘De glorie van de prehistorie’ haal je letterlijk een stukje prehistorie in de klas. Het omvat twee prachtige koffers vol replica’s uit de Heuvellandse geschiedenis. Leerlingen krijgen zo de unieke kans om prehistorische gebruiksvoorwerpen van dicht te bekijken, aan te raken, soms te testen of zelfs te ruiken! ‘De glorie van de prehistorie’ is de ideale aanvulling op de standaard prehistorieles. Bovendien is alles helemaal uitgewerkt en kan je meteen aan de slag! Via verrassende internetfilmpjes leren de kinderen over enkele basisaspecten van de prehistorie. Daarna maken ze aan de hand van reeds uitgeschreven scenario’s zelf presentaties bij de replica’s in de koffers. Eindtermen van verschillende leergebieden komen op deze manier aan bod.

Periode

Tijdens het volledige schooljaar

Beschikbaar materiaal met prijs

Praktisch:

  • 2 koffers, handleiding , filmpjes op internet, presentatiefiches
  • 2 koffers bevatten replica’s van prehistorische vondsten vnl. op de Kemmelberg
  • De handleiding voor de leerkracht
  • De filmpjes op het internet: http://vimeo.com/deglorievandeprehistorie
  • Negen presentatiefiches: met rollenspelen

De les omvat 2 delen:

  • De ll. bekijken filmpjes over de steentijd en voeren bijhorende creatieve opdracht uit
  • De kinderen maken- in groepjes van 3- zelf een rollenspel/toneeltje ( interview, rap, internetgesprek, raadspelletje, quiz, reclamespot en nieuwsbericht) en maken hiervoor gebruik van de replica’s. Maken ze hiervan een filmpje, dan kunnen ze dit delen via het internet.

De handleiding en de presentatiefiches zijn hier te downloaden:

Uitleenvoorwaarden beide koffers:

• Reservatie minstens 1 week op voorhand;
• Bij het afhalen wordt een waarborg van 50 euro. gevraagd;
• Maximale uitleenduur: 1 week ;
• Na gebruik terug brengen tijdens de openingsuren van de dienst , op datum/uur van de afspraak;
• Bij laattijdigheid wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend van 25 euro per dag;
• Bij teruggave worden beide koffers nagezien;
• Elke schade dient vergoed te worden conform de offerte bij archeoshop.fr

Locatie

Op school

Meer informatie

Bezoekerscentrum Het Heuvelland – toerisme@heuvelland.be – 057 450 455

Afbeeldingen