Alternatieve fietsroutes

De verschillende routes zijn bewegwijzerd door middel van de gangbare functionele fietsrouteborden. De blauwe achtergrond duidt op een functionaliteit van deze routes. De kerk van elk dorp wordt als centraal punt gezien, van hieruit is telkens het eerste bord richting buurgemeente, mét kilometervermelding te zien.

 

Vervolgens wordt onderweg iedere richtingswijziging aangeduid, zonder kilometervermelding.

 

Bekijk hier de kaart met in het paars de alternatieve fietsroutes:

 

Er is verhoogde aandacht voor het onderhoud van deze routes. Een volgende stap is het veiliger maken van deze trajecten. Dit zal gebeuren door specifieke, plaatsgebonden ingrepen. Nauw hiermee verbonden is ook de invoering van het 30km/u-zones in de dorpen. Dit komt uiteraard alle zwakke weggebruikers en de algemene verkeersveiligheid ten goede. De opmaak van deze zones wordt ook ondersteund vanuit de Werkgroep Fiets.

Omdat de realisatie van gescheiden fietspaden langs bepaalde trajecten op de hoofdwegen niet mogelijk is of nog een hele tijd op zich zal laten wachten, werd in samenwerking met de Werkgroep Fiets uitgekeken naar deze veilige alternatieve verbindingen tussen onze verschillende dorpen. Gescheiden fietspaden langs alle hoofdwegen blijven echter het ultieme doel!

 

Afbeeldingen