"Höhe 80" Whitesheet 2018

In 2015 ontdekte een team van archeologen tijdens een proefsleuvenonderzoek een Duits bolwerk op de heuvelrug nabij Wijtschate. Een internationaal team heeft zijn expertise ter beschikking gesteld en de handen in elkaar geslagen. 
Een wetenschappelijke opgraving, uitgevoerd door professionele archeologen en ondersteund door universiteiten, overheden en andere partners en gefinancierd met crowdfunding.  Deze opgravingen zijn uiteraard zeer duur. 
Help dit project te financieren en draag je steentje bij.

Voor meer informatie, volg de facebook of twitter '@hill80arch' of check de website www.hill80.com 

Afbeeldingen