Mini expo 'A forgotten German Story'

08 december 2018 - 30 december 2018

Van 8 december 2018 tot en met 30 december 2018

In Wijtschate werd een grootschalige opgraving uitgevoerd op de site van de voormalige Castelmolen. Tijdens WO1 was deze locatie van strategisch belang en er woedde een bloedige strijd.

De voorbije zomer werd in Wijtschate een grootschalige opgraving uitgevoerd op de site van de voormalige Castelmolen, naast de wijk Kapellerie op de noordelijke rand van het dorp. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was deze locatie van strategisch belang en er woedde zowel in 1914, 1917 en 1918 een bloedige strijd. Het archeologisch onderzoek, grotendeels gefinancierd door een internationaal gesteunde crowdfunding, kon rekenen op veel belangstelling van vrijwilligers en bezoekers. Het project leverde fantastische resultaten op waarbij een schat aan informatie en een berg vondstmateriaal werd verzameld. Momenteel is de verwerking volop aan de gang. De gegevens worden verwerkt en geïnterpreteerd door de archeologen en de vondsten worden gewassen en geïnventariseerd. In december presenteren ze de eerste resultaten aan het publiek (www.dighill80.com/events), enkele van de topvondsten zullen hiervoor tentoongesteld worden in het Bezoekerscentrum te Kemmel op het 1e verdiep.

Mini expo 'A forgotten German Story'

Prijzen

Prijs Gratis

Mini expo 'A forgotten German Story'

Afbeeldingen